Rozdíl mezi 2pólovým a 3pólovým

 

Co znamená 2pólový?

Dvoupólový znamená, že zástrčka zařízení není uzemněna a že k přenosu elektřiny využívá běžně dva kolíky. Původně byla všechna elektrická zařízení vybavena 2pólovými zástrčkami, což znamená, že zařízení nebyla uzemněna a že síťové zásuvky byly konstruovány pro 2pólové zástrčky. S přibýváním dalších a dalších elektrických zařízení rostlo i nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Tento problém byl vyřešen instalací zemnicího připojení (většinou ve formě třetího kolíku). Proto jsou uzemněné systémy známé jako 3pólové systémy, ačkoli to není z technického hlediska zcela správně. 

Kromě toho nejsou 2pólové zástrčky konstruovány tak, aby trvale odolávaly vysokým proudům. Pokud je 2pólovou zástrčkou přenášeno více než 2,5 A, jinými slovy více než 500 W, je možné, že za určitých podmínek dojde k doutnání nebo hoření, protože kolíky zástrčky nejsou často dostatečně silné na to, aby trvale odolávaly teplu vytvářenému vyšší přenášenou energií. 

V případě méně výkonných zařízení (běžně do 500 W) jsou 2pólové zástrčky stále běžné, protože je jejich výroba levnější. Zde můžete najít přehled zařízení. Ve většině zemí světa byly 2pólové síťové zásuvky nahrazeny uzemněnými zásuvkami, do kterých lze zapojit 2pólové i 3pólové zástrčky.

Co znamená 3pólový?

3pólový znamená, že zástrčka zařízení je uzemněna a že má normálně tři kolíky, z nichž dva se používají k přenosu proudu a jeden se používá jako ochrana osob. Z důvodu nárůstu počtu výkonnějších zařízení ve 30. letech 20. století (běžně nad 500 W) se problém možného úrazu elektrickým proudem stal pro uživatele nebezpečným. Za účelem zajištění bezpečnosti musely být u těchto zařízení 2pólové zástrčky opatřeny zemnicím připojením. Ve všech typech zástrček bylo zemnicí připojení doplněno jako 3. kolík. Ve francouzských typech zásuvek a zástrček byl zemnící kolík přesunut na stranu zásuvky, zatímco zástrčka má otvor pro zemnící kolík. Výjimkou je též zástrčka Schuko, ve které je zemnicí připojení umístěno na straně zástrčky a je tvořeno kovovými kontaktními plochami. 

Odstranění zemnicího připojení je v každém případě životu nebezpečné, protože by již nedocházelo k ochraně před úrazem elektrickým proudem! V případě všech 3pólových zástrček, které splňují normy, je toto zemnicí připojení zkonstruováno jako předbíhající spojení, což znamená, že zemnicí připojení uzavírá kontakt předtím, než dojde k elektrickému kontaktu dalších dvou kolíků. Zde můžete najít přehled zařízení

Ve většině zemí světa byly 2pólové síťové zásuvky nahrazeny 3pólovými uzemněnými zásuvkami, do kterých lze zapojit 2pólové i 3pólové zástrčky.

Přehled nejdůležitějších 2pólových a 3pólových zařízení

Protože hranice mezi 2pólovými a 3pólovými zařízeními je relativně nejasná, není možné tato zařízení 100% rozdělit. Avšak zařízení, která nevyužívají tolik energie, jinými slovy s výkonem pod 500 W, jsou 2pólová:

 • elektrické zubní kartáčky
 • holicí strojky
 • nabíjecí stanice pro zařízení s nabíjením přes USB, jako jsou mobilní telefony, iPod a iPad, atd.
 • kávovary
 • navigace
 • videokamery

Výkonnější zařízení (nad 500 W) jsou běžně 3pólová:

 • notebooky
 • osobní počítače
 • fény
 • žehličky na vlasy
 • žehličky
 • vysavače
 • televize
 • vrtačky
 • rychlovarné konvice

 

Jak zjistím, zda je mé zařízení 2pólové nebo 3pólové?

Pokud se potřebujete rozhodnout, jaký adaptér potřebujete, musíte vědět, zda má Vaše zařízení 2pólovou nebo 3pólovou zástrčku. Kromě několika výjimek lze rozdíl snadno zjistit pohledem na zástrčku: 2pólové zástrčky mají 2 kolíky, 3pólové zástrčky mají 3 kolíky. 

To však není případ zástrčky Schuko, která se v Evropě běžně používá. V tomto případě není zemnicí připojení tvořeno 3. kolíkem, ale kontaktními plochami po stranách zástrčky. Rovněž francouzská zástrčka je opatřena otvorem na zemnící kolík ze zásuvky. Britská standardní zástrčka je další výjimkou: pokud je 3. kolík vyroben z kovu, jde o 3pólovou zástrčku. V případě 2pólové zástrčky je 3.kolík vyroben z plastu.

Zde můžete najít přehled zařízení.

 

Můj cestovní adaptér

 

Který adaptér je pro mé potřeby ten nejvhodnější?

Před zakoupením adaptéru byste se měli nejprve rozhodnout, jaká zařízení si s sebou budete brát a kde je chcete používat.

 Jde pouze o 2pólová zařízení nebo si s sebou budete na cestu brát i výkonnější zařízení?

Adaptéry pro celý svět Evo a MUV jsou speciálně určeny pro 2pólová zařízení. Všechny ostatní adaptéry značky SKROSS lze používat jak s 2pólovými, tak 3pólovými zařízeními.

 Budete vždy cestovat do stejné oblasti nebo by měl být adaptér schopen pokrýt co nejvíce různých zemí? 

Díky všem adaptérům a nabíječkám řady určené pro celý svět budete flexibilní po celém světě. Specifické cestovní adaptéry pro konkrétní zemi jsou určeny pro příslušnou oblast.

 Přejete si nabíjet v síťové zástrčce výhradně/také své USB zařízení?

Všechny Skross adaptéry do celého světa (World Adapters) jsou také k dispozici jako USB varianty nebo je lze rozšířit o nástavec se dvěma USB porty. Portfolio produktů také obsahuje samostatné USB.

Proč potřebuji cestovní adaptér?

Primárně budete cestovní adaptér nebo cestovní zástrčku potřebovat, když budete cestovat do zemí, kde se systém síťových zásuvek liší od systému používaného v naší zemi. Adaptér určený do celého světa (World Adapter) můžete použít také tehdy, pokud si například na dovolené zakoupíte fotoaparát, který používá jiný systém síťové zástrčky. Pokud budete používat adaptéry určené do celého světa, můžete toto zařízení bez problémů připojit do sítě také po návratu domů. To platí také v případě, když budete mít doma návštěvu z ciziny, která by ráda ve Vašem domově používala svá vlastní elektrická zařízení. 

Další řada použití je zajištěna všemi variantami s USB, které společnost SKROSS vyrábí. Tyto varianty můžete použít k připojení Vašich USB zařízení do zásuvky, když jste doma nebo na dovolené, a už je nebudete muset nabíjet z USB portu Vašeho počítače.

Adaptéry do konkrétních zemí jsou zvláště užitečné, když pravidelně cestujete na určité místo nebo tam máte prázdninové sídlo. Díky našim adaptérům pro konkrétní země tam můžete používat místní síťové zásuvky, což znamená, že tam budete moci používat všechna zařízení, která si s sebou z domova přivezete.

Můj adaptér SKROSS již nefunguje. Jak mám postupovat?

Ve většině případů jde pouze o vyhořelou pojistku, kterou můžete snadno sami vyměnit. Pokud porucha není způsobena pojistkou, kontaktujte náš zákaznický servis.

Proč můj adaptér i tak nepasuje do zásuvky?

Většina našich adaptérů Vám nabízí možnost jednoduchého bezproblémového připojení Vašich zařízení ve více než 150 zemích světa. Některé země (např. Indie, Japonsko nebo Brazílie) však nemají celonárodní závazný standardní systém síťových zásuvek, takže je možné, že v nich i přesto naleznete zásuvky, které nebudou moderními adaptéry podporovány, zvláště ve starších budovách.

Výměna pojistky

Pokud i navzdory očekáváním nebude zařízení správně fungovat, nejběžnější příčinou je vyhořelá pojistka. V případě adaptérů do celého světa Evo/Evo USB, MUV Micro/MUV USB nebo PRO/PRO+USB a také speciálního adaptéru pro Spojené království máte možnost pojistku jednoduše vyměnit sami. Pokud ji chcete vyměnit, jednoduše vezměte šroubovák, minci nebo podobný předmět, umístěte předmět do drážky na spodní straně zařízení a mírně jím otočte proti směru hodin. Nyní vložte pojistku vhodné velikosti do držáku a upevněte ji v adaptéru. (Spojené království: zacvakávací zavírání, které lze otevřít šroubovákem). Pokud Váš adaptér vykazuje jiné poruchy, kontaktujte náš zákaznický servis. 

 

Bezpečnost ohledně cestovních adaptérů

 

Proč jsou adaptéry SKROSS nejbezpečnějšími na trhu?

U všech produktů značky SKROSS stojí během celého procesu vývoje a výroby v popředí dodržování mezinárodních norem ohledně bezpečnosti. Tím se adaptéry značky SKROSS výrazně liší od svých konkurentů. Pokud se adaptéry používají správně, lze vyloučit nebezpečí pro uživatele a zapojená zařízení. V případě levných adaptérů je možné, že uvnitř produktu dojde za určitých okolností k jiskření, například pokud nebude dodržena minimální vzdálenost mezi jednotlivými součástmi vedoucími proud nebo pokud tyto součásti nebudou dostatečně fixovány. Toto jiskření vede ke kolísání napětí nebo špičkám napětí, které mohou poškodit nebo dokonce zničit připojené zařízení. V extrémních případech mohou takové situace vést až k požáru. 

Všechna zařízení testovaná podle norem IEC nabízejí nejvyšší možnou bezpečnost pro Vás a Vaše zařízení. Všechny adaptéry značky SKROSS splňují nejvyšší mezinárodní bezpečnostní normy, jsou certifikovány asociací Electrosuisse podle norem Mezinárodní elektrotechnické komise (IEC).

Jak zemnicí připojení zajišťuje bezpečnost?

Pokud je Vaše zařízení vadné nebo je vadný kabel zařízení, je možné, že za určitých okolností dojde k jiskření. V případě 3pólových zařízení zemnicí připojení zajišťuje, že proud je bezpečně sveden pryč a že nedojde ke vzniku žádného nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Zemnicí připojení je předbíhající, což znamená, že zástrčky byly zkonstruovány tak, aby ke spojení se zemí došlo před spojením kolíků zástrčky se zdrojem proudu, jinými slovy, aby před protékáním elektrického proudu byla zajištěna ochrana.

Proč je pro mě dodržování mezinárodních norem důležité?

V případě levných adaptérů je možné, že uvnitř produktu dojde za určitých okolností k jiskření, například pokud nebude dodržena minimální vzdálenost mezi jednotlivými součástmi vedoucími proud nebo pokud tyto součásti nebudou dostatečně fixovány. Toto jiskření vede ke kolísání napětí nebo špičkám napětí, které mohou poškodit nebo dokonce zničit připojené zařízení. V extrémních případech mohou takové situace vést až k požáru. 

Zařízení testovaná podle norem IEC nabízejí nejvyšší možnou bezpečnost pro Vás a Vaše zařízení. Všechny adaptéry značky SKROSS splňují nejvyšší mezinárodní bezpečnostní normy, jsou certifikovány asociací Electrosuisse podle norem Mezinárodní elektrotechnické komise (IEC).

Co IEC ve skutečnosti dělá?

Mezinárodní elektrotechnická komise je jednou ze tří sesterských organizací (kromě ISO a ITU), které vyvíjí mezinárodní elektrotechnické normy pro celý svět. Byla založena v roce 1906 a její sídlo je vŽenevě ve Švýcarsku. Další kanceláře má v Singapuru, Brazílii, USA a Austrálii. Kromě toho sdružuje 81 členských zemí a 82 zapojených států z celého světa. IEC má celosvětový význam díky úzké spolupráci mezi všemi třemi organizacemi. Zákazníci si mohou být tedy jisti vědomím, že elektrické a elektronické výrobky, které mají osvědčení o splnění norem IEC, splňují všechny příslušné mezinárodní normy a splňují také nejvyšší očekávání vzhledem k funkčnosti, bezpečnosti, energetické účinnosti a šetrnosti k životnímu prostředí.

 

USB

 

Co je USB?

USB (univerzální sériová sběrnice) je rozhraní, které bylo vyvinuto pro jednoduché připojení myší, klávesnic, joysticků a tiskáren k počítači. Většina těchto zařízení nevyžaduje externí napájení, protože USB port dodává až 500 mA a 5 V na každé připojení. K připojení zařízení, jako je chytrý telefon, navigace, iPad nebo iPod, k počítači můžete USB kabel, pomocí kterého můžete zařízení aktualizovat ale také je nabíjet. Pokud používáte USB verze cestovních adaptérů nebo USB nabíječek značky SKROSS, můžete také velmi jednoduše své USB zařízení nabíjet z jakékoli síťové zásuvky.

Která zařízení mohu dobíjet v zásuvce zapalovače cigaret?

Všechna zařízení až do maximálně 12 V lze nabíjet ze zásuvky zapalovače cigaret ve Vašem vozidle (16V připojení je poskytováno v těžkých nákladních vozidlech a většině obytných vozů). V případě některých zařízení, např. přenosných navigací, je již v balení poskytnuto vhodné připojení. Ale u produktů řady Midget značky SKROSS můžete také jednoduše nabíjet všechna Vaše další USB zařízení přímo ve vozidle.

 
 

Znalosti o elektřině

 

Jaký je rozdíl mezi elektrickým a elektronickým?

Když to velmi zjednodušíme, lze říci, že elektrická zařízení využívají síťovou energii v podstatě nezměněnou tak, jak vychází ze zásuvky. Na druhou stranu, elektronická zařízení mění přiváděný proud například změnou střídavého proudu na stejnosměrný nebo zmírní 220 V ze sítě na 20 V - obě tyto funkce jsou nezbytné např. v noteboocích. Označení „elektronické“ se také používá u většiny zařízení, která nabízejí výkon, jenž lze regulovat, např. vysavače nebo vrtačky. 

Adaptéry značky SKROSS podporují elektrická i elektronická zařízení. Když si zakoupíte adaptér, nemusíte se starat o to, které zařízení je které.

Měnič napětí / transformátor

Mějte na paměti, že cestovní adaptéry nejsou měniče napětí. Měniče napětí však nejsou obvykle vyžadovány pro zařízení, jako jsou notebooky, elektrické zubní kartáčky nebo chytré telefony, které se na cestách často používají. Chcete-li zjistit, co měniče napětí ve skutečnosti dělají a v jakých situacích mohou být vyžadovány, čtěte dále. Měnič napětí mění napětí (volty), tj. přeměňuje vstupní napětí na požadované výstupní napětí.

Příklad: standardní napětí v Evropě je 230 V, standardní napětí v USA je 110 V. Proto pokud chcete v Německu používat americké zařízení, které bylo vyrobeno tak, aby splňovalo požadavky na vstupní napětí 110 V, budete potřebovat měnič napětí. To samé platí v opačném případě, tj. když budete chtít v USA používat evropské zařízení, budete potřebovat měnič napětí, který přeměňuje vstupní napětí 110 V na 230 V.

Mnoho zařízení je však flexibilních, pokud jde o vstupní napětí, a pokrývají široké spektrum. Elektronická zařízení vybavená zdrojem napájení nebo nabíjecím zařízením (např. notebooky, mobilní telefony, fotoaparáty atd.) jen málokdy potřebují externí měnič napětí, protože je obsažen ve většině napájecích zdrojů, které jsou vyrobeny tak, aby pokrývaly hodnoty vstupního napětí od 100 V do 240 V. Zkontrolujte si informace uvedené na napájecím zdroji daného zařízení.

Ostatní zařízení, např. fény, často mají na pouzdře tlačítko, kterým můžete přepínat mezi různými napětími. 

Jaké napětí je v jakých zemích standardní?

USA a několik dalších zemí, např. Kanada, Mexiko a Kuba a rovněž některé země v Karibiku, má standardní vstupní napětí 110 V až 120 V. Všude jinde je standardní vstupní napětí v rozsahu od 220 V do 240 V.

Co se stane, pokud nebude napětí odpovídat?

Pokud je napětí příliš vysoké pro dané používané zařízení, může dojít k poškození zařízení nebo se může začít pálit kabel. Pokud je napětí příliš nízké, používání zařízení může být omezené nebo zařízení nemusí fungovat vůbec.

Příklad: v USA může evropský fén vytvářet pouze studený a slabý proud vzduchu, zatímco americký fén v Evropě se může přehřát a poškodit.

 
 

Proč cestovat bezpečně

 

Proč cestovat bezpečně

 Skross proc bezpecne