CO ZNAMENÁ 2PÓLOVÝ?

 

Dvoupólový znamená, že zástrčka zařízení není uzemněna a že k přenosu elektřiny využívá běžně dva kolíky. Původně byla všechna elektrická zařízení vybavena 2pólovými zástrčkami, což znamená, že zařízení nebyla uzemněna a že síťové zásuvky byly konstruovány pro 2pólové zástrčky. S přibýváním dalších a dalších elektrických zařízení rostlo i nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Tento problém byl vyřešen instalací zemnicího připojení (většinou ve formě třetího kolíku). Proto jsou uzemněné systémy známé jako 3pólové systémy, ačkoli to není z technického hlediska zcela správně. 

Kromě toho nejsou 2pólové zástrčky konstruovány tak, aby trvale odolávaly vysokým proudům. Pokud je 2pólovou zástrčkou přenášeno více než 2,5 A, jinými slovy více než 500 W, je možné, že za určitých podmínek dojde k doutnání nebo hoření, protože kolíky zástrčky nejsou často dostatečně silné na to, aby trvale odolávaly teplu vytvářenému vyšší přenášenou energií. 

V případě méně výkonných zařízení (běžně do 500 W) jsou 2pólové zástrčky stále běžné, protože je jejich výroba levnější. Zde můžete najít přehled zařízení. Ve většině zemí světa byly 2pólové síťové zásuvky nahrazeny uzemněnými zásuvkami, do kterých lze zapojit 2pólové i 3pólové zástrčky.